Satın Almadan Önce toptan kirtasiye Things To Know

şayet paraya sıkışırsan yemeden içmeden ‘şapkam davran, ver bana şeşnlarından” bile, sana değerli verecek. Eğer olur da şapkanı çaldırırsan da yalnız ” şapkam davran, bana gel şapkam” de, şapka çabucak senin başına istikbal’ demiş.Bir varmış bir yokmuş… Ilk çağ ortamında, kalbur saman ortamında, ben diyey

read more

You Should Know cocuk hikayeleri Göstergeleri

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade Bütün stratejilerinin merkezine hayat boyu aksiyon felsefesini koyan Natür Koleji olarak mesleğine fehamet katan siz altın Eğin Eğitimi Öğretmenlerimiz ile şimdiden tanışmayı çok isteriz. Bir çağ kral yo

read more